Enneagramtest

Læs de 3 afsnit godt igennem,

vælg og klik på det afsnit som passer bedst til dig. Ikke kun en sætning, men hele afsnittet.

 

Du er temmelig god til at sørge for at skabe det, du ønsker, og du kan bedst lide, hvis du selv har styr over din fremtid og dine mål. Du har et højt energiniveau og bruger overvejende mere energi og opmærksomhed på hvad der skal ske ude i fremtiden end hvad der skete i fortiden. Du holder af at udvikle dig og i stress eller vanskeligheder kan du ofte føle, at modstanden gør dig stærkere og du kæmper mere i stedet for at trække dig tilbage. ”Nu er jeg kommet, så kan festen starte”. Andre opfatter mig ofte som en udadvendt, dynamisk person, som ved, hvad jeg har lyst til.

Er du mest enig i ovenstående afsnit, så klik her.

 

 

Jeg er en relativt stille type og holder af at være mig selv. Jeg vækker sjældent den store opmærksomhed og føler mig ikke godt tilpas ved at skulle lede eller konkurrere med andre. Mange vil nok sige om mig, at jeg er en drømmende type - og at jeg har en stor forestillingsevne. Du er meget ansvarsbevidste og pligtopfyldende og holder af at assistere eller hjælpe andre. Du foretrækker at forholde dig til helt konkrete ting, som har hold i virkeligheden frem for at svæve ud i fantasier og højt ragende tanker. Ved stres og udfordringer rådfører du dig med din indre samvittighed, og oplever en stærk indre moralsk vogter. ”Jeg udfører det arbejde, der skal gøres, og så kan jeg slappe af bagefter”.

Er du mest enig i ovenstående afsnit, så klik her

 

 

Mit liv er præget af en stærk indre tanke og følelsesverden, hvor tanker, følelser og impulser hele tiden strømmer igennem min bevidsthed. Jeg har let ved at trække mig tilbage og iagttage verden rundt om mig, og jeg får for det meste mine behov dækket uden at jeg nødvendigvis behøver at melde dem direkte ud. Min opmærksomhed er ofte rettet mod fortiden, og jeg mindes tit tidligere situationer, som har været betydningsfulde for mig. Jeg forholder mig til stress og vanskeligheder, ved at trække mig fra situationen og begive mig ind i min indre, sikre verden af tanker og forestillinger. 

Er du mest enig i ovenstående afsnit, så klik her