Personprofilanalyse ( individuel)

I dag ansætter mange arbejdspladser nyt personale på baggrund af personlighed. Erfaringerne viser nemlig, at en succesfuld rekruttering ikke kun handler om at finde den medarbejder, hvis erfaringer passer bedst til jobprofilen - det handler i lige så høj grad om at finde den person, hvis personprofil matcher jobprofilen og virksomhedens profil.

Er du jobsøgende, uddannelsessøgende eller er du generelt nysgerrig på at kende mere til dine personlige talenter, kan du gennemføre en personprofilanalyse gennem Trivselsforum.

Gennem en individuel personprofilanalyse får du stor indsigt i din personlighedstype og du får dermed større mulighed for at arbejde mere konkret med dine styrker, svagheder og adfærdsmønstre.

Personprofilanalysen kan hjælpe dig til at få - og fastholde fokus på dine styrker, mulig­heder og positive adfærd og øge dine muligheder for at nå dine egne mål - arbejds­mæssigt eller privat - og give dig bedre trivsel.

Personprofilanalysen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og resultaterne samles i en personlig rapport, der fremsendes til dig som PDF-fil ca. 14 dage efter, du har besvaret undersøgelsen. Der er naturligvis fuld diskretion.

Pris: 1.800,- ekskl. moms.