Teamprofilanalyse

- for grupper af medarbejdere

Profilanalyser af et team - eller en gruppe af medarbejdere - giver dels den enkelte deltager indsigt i sin egen - men også i kollegernes personlighedstyper.

Med en teamprofilanalyse får medarbejderne nogle meget anvendelige redskaber til at bruge hinandens stærke sider og få øje på egne svagheder og mønstre. Det kan bidrage til at skabe en større forståelse, rummelighed og tolerance på arbejdspladsen og dermed forbedre atmosfæren, trivslen og det psykiske arbejdsmiljø.

Med en teamprofilanalyse får lederen et redskab til at skaffe sig overblik over medarbej­der­teamets samlede styrker og dermed redskaber til at vurdere udviklingsmuligheder - både for den enkelte og for det samlede team. Det giver samtidig et indtryk af, hvilke kompetencer teamet eller arbejdspladsen eventuelt savner og derfor kan en teamprofil­analyse også være et godt redskab forud for rekrutteringen af nye medarbejdere.

Teamprofilanalysen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og resultaterne samles i en, der fremsendes som PDF-fil ca. 14 dage efter, undersøgelsen er afsluttet. Der er naturligvis fuld diskretion.

Pris: prisen afhænger af antallet af medarbejder, der indgår i teamet, men eksempelvis vil en teamprofilanalyse for 25 medarbejdere koste kr. 22.500,- ekskl. moms.