Trivselsforum

Trivsel skal ses i et det store perspektiv. Trivsel handler om livskvalitet - kvalitet i livet - og vores arbejdsliv, fritidsliv og privatliv bidrager med vekslende styrke til vores samlede livskvalitet. Det er forskelligt, hvor meget hver enkelt del bidrager - det afhænger af personlighed og interesse, men også af, hvor man er i livet.

Hvis man lige er blevet forældre til et lille barn, bidrager familielivet med en meget stor del til livskvaliteten. Er man gået på pension efter et langt arbejdsliv, bidrager fritidslivet og familielivet med store dele til den samlede livskvalitet. Men for mange af os spiller arbejdslivet en forholds­mæssig stor rolle. Vi tilbringer mange timer på arbejdspladsen og på vej til og fra, og derfor har trivslen på arbejdspladsen så stor betydning for vores samlede trivsel.

Der er en stærkt stigende interesse for sundhed, trivsel og arbejdsglæde - i virksomhederne, hos den enkelte og i samfundet generelt - og ikke uden grund. Det skyldes blandt andet, at vi gennem undersøgelser og forskning får stadig mere viden om betydningen af trivsel og dennes positive afsmitning på arbejdsglæde, præstationer og velvære.

Trivselsforum er, som ordet indikerer, et forum for trivsel i et holistisk perspektiv - det hele liv, fordi trivsel i én sfærer ofte smitter af på andre sfærer. Eksempelvis smitter dårlig trivsel på arbejdspladsen ofte af på andre sfærer som privatlivet m.m. Men det går heldigvis også den anden vej. God trivsel smitter også af, og giver positiv effekt til andre sfærer og områder.

Trivselsforum vil gerne bidrage til at sætte fokus på - og øge den generelle sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Det sker gennem udbud af en lang række aktiviteter og gennem et samarbejde med ledere, arbejdspladser og/eller med dig personligt.

Trivselsforum er en virtuel markedsplads med mange forskellige boder, der alle udbyder produkter indenfor sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Produkterne har form af kurser, konferencer, træningsforløb og temadage men kan også være skræddersyede udviklingsforløb omkring trivsel og arbejdsglæde på den enkelte arbejdsplads.

Formelt har ledelsen ansvaret for trivslen på en arbejdsplads, men den gode trivsel opnås kun, hvis indsatsen er forankret på alle niveauer på arbejdspladsen.

Trivselsforum gennemfører aktiviteter, der skaber trivsel på arbejdspladsen,

men også aktiviteter for den enkelte, der øger og stimulerer de personlige kompetencer, der blandt andet har betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet men som også har betydning for trivslen i livet generelt. Aktiviteterne henvender sig til alle mennesker og går således på tværs af sektorer, faggrupper, køn og alder.

Trivselsforum samarbejder med Oxford Universitet i England og er bl.a. aktuelt involveret i et forskningsprojekt om ældre. Projektet skal analysere/kortlægge, hvordan medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde påvirker de ældres trivsel og glæde.