Trivsel er når vi som mennesker er velbefindende på vores arbejdsplads, har arbejdsglæde, glæde ved livet, har gå på mod, følelsen af overskud og handlekraft. 

Trivslen er derfor vigtig på arbejdspladsen, for at resultaterne forbedres.

 mener vi at trivslen skal ses ud fra et holistisk synsvinkel, en vigtig faktor er at vi har fået dækket vores behov, som f.eks beskrevet i Maslows behovspyramide. De nederste behov  skal være dækket før man kan få dækket et overliggende behov.

 

 

En vigtig faktor er ros og annerkendelse, værdsættelse, påskønnelse.

 

 Trivsel er et generelt og holistisk sundhedsbegreb, der både udtrykker en persons subjektive oplevelse af egen situation og omgivelsernes objektive vurdering. Trivsel forbindes med velvære. Trivsel er det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen af at have overskud både fysisk og mentalt. Trivsel udløser glæde, tilfredshed og tryghed. Trivsel på arbejdspladsen er, når vi oplever, at der er balance mellem ressourcer og de krav, der stilles. Trivsel fremmes af, at vi kan have positive forventninger til, at vi enten selv kan håndtere hverdagens udfordringer, eller at vores kolleger og ledere kan hjælpe os. Du kan ved fælles ansvar, skabe trivsel på arbejdspladsen. Arbejdspladser med god trivsel er kende tegnende ved, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Desuden, at der er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejderne indbyrdes.