NLP Trivsels agent

 

En certificeret modul uddannelse med fokus på kommunikation og trivsel

Enhver god og velment indsats kan ødelægges, hvis du ikke får budskabet frem. Uanset hvilket job du har, er det vigtigt at være god til at kommunikere, men især som leder er det en helt nødvendig kompetence.

Grundlaget for succesfuld kommunikation er evnen til at skabe kontakt og tillid. Tillid forudsætter, at du har indsigt i - og forståelse for de mennesker, du kommunikerer med - også dem, der er meget anderledes end du.

Hvis du er skarp på, hvordan du skaber kontakt og hvordan kommunikationen kan målrettes i samtalen med den enkelte, kan du blive den støttende leder, coach eller kollega, der kan bistå andre (og dig selv) i den personlige udvikling.

NLP Trivsels agent uddannelsen henvender sig især til ledere, HR-medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Uddannelsen, der er certificeret, er baseret på NLP - et af de mest succesfulde redskaber til at støtte mennesker i deres personlige udvikling.

Trivsel med NLP har fokus på tillids skabende kommunikation, motivation, målsætning og fokusering, personlig udvikling, trivsel og arbejdsglæde. Kurset er velegnet til alle, der har behov for at støtte andre - eller sig selv - i at udnytte deres potentiale til også at skabe trivsel. Uddannelsen kræver ingen forkundskaber indenfor NLP.

Uanset om målet er bedre trivsel eller større resultater - oftest begge dele samtidig - er Trivsels NLP et effektivt redskab til at skabe trivsel, arbejdsglæde og produktivitet/resultater.

Du lærer:

Grundlæggende NLP teknikker til at støtte andre - og dig selv - i personlig udvikling.

At afdække personlige strategier og får en række værktøjer til efterfølgende at forandre strategierne, hvis de findes uhensigtsmæssige

Hvordan mennesker kommunikerer forskelligt, og du bliver i stand til at tilpasse din kommunikation til modtageren.

At møde den anden person dér, hvor vedkommende er (vred, bekymret, angst m.m.) og forbedre kommunikationen derfra

At genkende menneskers individuelle kommunikationsformer, aflæse deres non-verbale kommunikation, og du får praktisk anvendelige teknikker til at skabe øget tillid.

Hvordan du påvirker din egen indre tilstand til at være motiveret og fokuseret på det, du ønsker at opnå.

Teknikker til effektiv målsætning og til at skabe kreative projekter med realistiske og gennemtænkte planer

Spørgeteknikker, der sikrer dig forståelse for den andens budskab og giver dig mulighed for at skabe refleksion og læring hos den, du kommunikerer med.

 Din virksomhed/arbejdsplads vil opleve:

 Medarbejdere, der udvikler sig personligt

 Mindre grad af stress

 Større tendens til at søge efter optimale løsninger

 Evnen til at prøve noget andet, hvis den valgte løsning ikke fungerer

 En større optimisme og dermed bedre trivsel

 En klarere kommunikation både internt og eksternt i virksomheden, der

 medfører færre misforståelser og gør kunder og medarbejdere mere

 modtagelige for budskaberne

 Fokuserede medarbejdere, der er selvmotiverende og har forøget fokus

 På eget ansvar for egne resultater

 Til hjemkøb - kontakt os for pris og nærmere oplysninger.