3 dags proceskursus i Trivsel og arbejdsglæde

 

Medarbejdere med høj trivsel producere mere, er mindre syge, styrker bundlinjen.

 

Trivsel og arbejdsglæde – 3 dages undervisning over 12 uger

 

Trivselsforum tilbyder et proceskursus over 12 uger, der sammenlagt består af 3 dages undervisning fordelt på 3 moduler. Gennem lege og øvelser, workshops og undervisning arbejder vi med positivitet, nærvær og arbejdsglæde. Gennem personlighedsprofiler får den enkelte deltager indsigt i egen - men også kollegernes personlighedstyper, og deltagerne lærer at bruge hinandens stærke sider og få øje på egne svagheder og mønstre. Det giver en langt større rummelighed og tolerance på arbejdspladsen.

 

 

Projektet indeholder:

•         3 dages konstruktiv og værktøjsbaseret undervisning over 12 uger

•         4 ikke tidskrævende og sjove hjemmeopgaver med trivselsprocesser

•         Udarbejdelse af team- og personlighedsprofiler.

•         Udarbejdelse af detaljeret rapport der indeholder forløbet med gruppe

          arbejde, team- og personprofiler, trivselsmålinger, statistik over medarbejder

          teamet/arbejdspladsen.

Trivsel på arbejdspladsen handler også om at tage ansvar, men det kan være vanskeligt både for lederen og for den enkelte medarbejder at (ned)bryde etablerede roller og mønstre - især andres - i forsøget på at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen. Derfor kan det være en fordel at benytte eksterne undervisere til at lede processen og formidle budskaberne.

 

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med trivslen på din arbejdsplads vil vi gerne udarbejde et helt uforpligtende tilbud til dig på, hvad et trivselsforløb vil koste for din arbejdsplads. Du er meget velkommen til at kontakte os, og vi kommer også gerne til et uddybende møde om, hvordan du eller I kan få igangsat trivselsprocessen på jeres arbejdsplads.

 

Stress og dårlig trivsel er et stigende problem på mange arbejdspladser, og der er stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø i disse år. Mange rapporter beskriver årsager til lav trivsel og højt sygefravær, og en række af dem konkluderer, at det er hårdt arbejde at skabe trivsel - det tager lang tid og vil kun lykkes på halvdelen af de virksomheder, der forsøger.

 

På alle de mange kurser vi har gennemført stiger trivslen gennemsnitligt med 11,3 % hvis du ser på alle medarbejdere – men ser vi på trivslen på de medarbejdere der har en trivsel på under 7 (på en skala fra 1-10)ved opstart, stiger deres trivsel med 35% og det er jo denne medarbejder gruppe der er i fare for at blive udbrændte og syge – så her er der virkelig noget at hente på bundlinjen.

 

Hvad siger nogle af Danmarks bedste ledere om kurset trivsel og arbejdsglæde:

 

 Hvad siger andre om trivsel og arbejdsglæde med Trivselsforum;

 

 

Se hvordan kurset er opbygget