Hvad driver tilfredshed og engagement på arbejdspladsen?

At positive tal på bundlinjen og medarbejdernes trivsel og tilfredshed hænger sammen, er ingen nyhed. Men hvorfor trives personer, der har været 10 år eller længere på en arbejdsplads, markant bedre end personer, der har været på arbejdspladsen i kortere tid.  Og hvilke forhold har størst betydning for vores trivsel?

Mening i arbejdet og belønning har størst betydning for tilfredshed og engagement

Trivselsforum v. Ibsing & Fornitz har gennem mange år gennemført en lang række trivselsfremmende kurser og uddannelsesforløb på arbejdspladser over hele landet og har i den forbindelse indsamlet en stor mængde data, der både beskriver graden af trivsel men også hvilke forhold, der betinger trivslen. 

Disse data er blevet underkastet en større undersøgelse, der peger på, at især mening i arbejdet og belønning har afgørende betydning for, hvordan medarbejderne trives. Resultaterne viser desuden, at anciennitet har betydning for graden af trivsel, idet personer med 10 års anciennitet eller mere har en markant bedre trivsel end personer, der har været ansat i mindre end 10 år.

Medarbejdere med høj anciennitet har størst indflydelse på deres arbejde

Trivselsforum har undersøgt trivslen blandt 1140 personer. Af denne gruppe har 71 % været ansat i mindre end 10 år og 29 % har været ansat i 10 år eller mere. Data hidrører fra undersøgelser gennemført på overvejende kvindearbejds­pladser, hvorfor langt hovedparten af de adspurgte er  medarbejdere.

Resultaterne viser, at hvis man som medarbejder vil have indflydelse, skal man være på arbejdspladsen i mange år. Indflydelse stiger signifikant med mere end 10 års ansættelse.

Personer der har været ansat i mere end 10 år, har større tilfredshed med deres arbejde, idet hver anden er meget tilfreds. Hos personer med mindre end 10 års anciennitet er det hver tredje. Det er især mening i arbejdet og belønning, der har betydning for tilfredsheden med arbejdet.

Det betydningsfulde arbejde

Det spiller en afgørende rolle for vores trivsel på arbejdspladsen, at vi kan se et formål og en sammenhæng i vores arbejde – både i forhold til virksomhedens samlede produkt men også i en mere almen samfundsmæssig sammenhæng. Hvis man oplever, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde.

Anerkendelse, høj oktan driver.

Belønning er en væsentlig dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned og følgelig får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. Belønning kan ske på mange måder. I undersøgelsen er der fokuseret på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde.

Hvilke knapper skal der drejes på

 

Skal medarbejderne have højere tilfredshed og involvere sig mere på arbejdspladsen skal lederne altså dreje på de knapper, der handler om at give arbejdet mening samt anerkendelse og påskønnelse af medarbejdernes arbejdsindsats.

 

Hvordan udvikler trivslen sig

 

Det første år vi er ansat, er trivslen høj, derefter går det ned til et lavpunkt fra 1 til 2 års ansættelse, Derefter går det langsom med trivslen, men først efter 10 år stiger trivslen til et højere punkt, end første år vi ansat.

 

 

Vil du læse hele rapporten så skriv til

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.