3 dags Enneagram practioner uddannelse


Dybere forståelse af din egen og andre typer, med ny viden og udvikling
Nu har du mulighed for dybere indsigt i Enneagrammets mange facetter.
Typernes essens og passion, tip til typernes udviklingsvej samt lære om de 3 undertyper og hvorledes typerne har fællestræk på tværs af modellen.
Du vil samtidig få mulighed for at sætte forøget fokus på din egen personlige udvikling.
Du vil lære om typernes passion og essens, sociale stil, og deres harmoniske fællestræk. Hvilket giver dig dybere indsigt i Enneagrammet og dermed i dig selv og de andre typer.
Du vil lære om de 3 undertyper til hver type, og få lejlighed til at undersøge, hvilke en af de 3 undertyper du selv tilhører.
Du vil udvide din viden om typernes vinger.
Der vil blive sat forøget fokus på din personlige udvikling og udviklingsvej.
Kurset varer 3 dage. Alle dage fra 08.00 til 16.00.
Kurset vil veksle mellem undervisning, cases, dialog og refleksion.
Som forudsætning for deltagelse på kurset, skal du have deltaget på

Trivselsforum ApS 2 dages Enneagram kursus eller tilsvarende.

Kontakt Trivselsforum for at høre mere klik her