Psykisk arbejdsmiljø undersøgelse.

Lovgivningen foreskriver, at arbejdspladser skal gennemføre en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø hvert 3. år og hvorfor ikke sikre, at en sådan undersøgelse kan mere end blot beskrive den aktuelle status.

Trivselsforum har udarbejdet en klimaundersøgelse, der giver leder og de øvrige medlemmer af sikkerhedsudvalget mulighed for at fokusere på de områder af det psykiske arbejdsmiljø, der er behov for.

Trivselsforums klimaundersøgelse bygger videre på Arbejdsmiljøinstituttets model. Undersøgelsen afdækker en lang række temaer inden for det psykiske arbejdsmiljø som medarbejdernes oplevelse af social støtte fra kolleger og ledere, deres involvering i arbejdspladsen, tilfredshed og oplevelsen af indflydelse og udviklings­muligheder i arbejdet og en lang række andre forhold.

Undersøgelsen sammenholder resultaterne fra din arbejdsplads med landsgennemsnittet og giver mulighed for at sammenholde med  én af 8 forskellige brancher.

Men undersøgelsen peger også på, hvilke parametre, der vil kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø og rummer således et "handle-katalog" over mulige tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og resultaterne samles i en rapport, som fremsendes til dig. Tidsperspektivet er omkring 4 uger fra vi har indgået en aftale og modtaget valide e-mail adresser på deltagerne til du har rapporten i hånden.

Af hensyn til, at besvarelserne skal kunne fremstå anonyme, kan undersøgelsen ikke laves for grupper på mindre end 15 personer. Undersøgelsens resultater leveres i en trykt rapport samt som en PDF-fil af rapporten.

Følgende dimensioner bliver belyst i undersøgelsen:

·         Kvantitative krav

·         Arbejdstempo

·         Følelsesmæssige krav

·         Indflydelse

·         Udviklingsmuligheder

·         Mening i arbejdet

·         Involvering i arbejdspladsen

·         Forudsigelighed

·         Belønning

·         Rolleklarhed

·         Rollekonflikt

·         Ledelseskvalitet

·         Social støtte og feedback fra overordnede

·         Social støtte og feedback fra kolleger

·         Socialt fællesskab i arbejdet

·         Tilfredshed med arbejdet

·         Arbejde-familie konflikt

·         Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere

·         Tillid og troværdighed mellem de ansatte

·         Retfærdighed og respekt

·         Selvvurderet helbred

·         Udbrændthed

·         Stress

·         Søvnbesvær

Derudover dækker rapporten også krænkende adfærd: Sexchikane, trusler om vold, fysisk vold og mobning.

 

I rapporten bliver arbejdspladsen målt op i mod landsgennemsnit og branche. Der kan være stor forskel brancher imellem, og med vores undersøgelse, bliver sammenligningen yderligere med din branche.
Du kan vælge mellem følgende brancher at blive sammenlignet med:
jordbrug
transport og engros
grafisk
industri
bygge og anlæg
handel
service og tjenesteydelser
social og sundhed
undervisning og forskning
privat kontor og administration
finans/Offentlig kontor og adm.
andet

Klik her for at se uddrag af rapporten

Priser:

antal personer    pris ekskl. moms

15 til 29                 kr. 9.800,00

30 til 49                 kr. 15.000,00

50 til 74                 kr. 20.000,00

75 til 99                 kr. 25.000,00