Humørsmitte

Positivitet smitter og har stor betydning for hvor godt vi fungerer, på arbejdspladsen.  Da du smitter hele tiden skal du være opmærksom på hvad du smitter med, samt hvad du bliver påvirket af. På en arbejdsplads med meget negative stemninger og følelser vil dette sprede sig. Konsekvensen kan være dårligere produktivitet, sygefravær og manglende innovation. Det er afgørende at få stoppet denne smittespredning.

 

Alle interaktioner mellem mennesker er forsynet med en følelsesmæssig undertekst. En følelsesmæssig smittespredning der ledsager alle menneskelige møder, uanset hvad de tilsyneladende handler om.

Denne påvirkning/smitte er ubevidst, Daniel Goleman beskriver det i sin bog social intelligens, som en bagvej ind til vores følelser.

”Bagvejen” er en smittespredningscentral. ”Bagvejen er nervebaner, der operere under vores bevidsthedstærskel, automatisk og ubesværet og med umådelig fart. Følelsesmæssig smittespredning er et eksempel på det, man kunne kalde hjernens ”bagvej” i funktion. En følelse kan bevæge sig i stilhed fra person til person, uden at nogen bliver bevidst om det, fordi de nervebaner, denne smitte følger, går ad ”bagvejen”. ”Bagvejen tillader os øjebliklig indføling med et andet menneske.

Stærkt forenklet løber bagvejs nervebaner via hjernecentret amygdala og lignende automatiske knudpunkter.

 

Amygdala uddrager den følelsesmæssige betydning af de nonverbale signaler, hvad enten det det er tale om en pande rynken, en pludselig holdningsændring eller et skift stemmens toneleje, selv om disse ting foregår i mikrosekunder før, vi endnu er klar over, hvad vi betragter. Vi får signaler fra de nervebaner der efterligner den pågående følelse i vores egen krop.  Denne refleksbetingede, ubevidste opmærksomhed sender et signal et signal om følelsen ved at fremkalde den samme følelse i os.

Det at vi er i stand til at udløse en hvilken som helst følelse hos en anden – eller den anden i os – er det centrale i følelsesmæssig transaktion. Som f. eks. Kassemedarbejderen i supermarkedet eller buschaufføren der spreder smil og tale, der får folk til at le, selv de mest sørgmodige, disse mennesker fungere som følelsesmæssige, zeitgeber, naturkrafter der præger os.

Det negative ved følelsesmæssig smitte viser sig, når vi kommer ind i en negativ tilstand simpelthen ved at være sammen med det forkerte menneske på det forkerte tidspunkt. Vi bliver påvirket af den andens negative følelser.

Forsøg som at studenter på et tysk universitet, skulle lytte til 2 versioner af samme faglig indtalte tekst. Den ene version indtalt glad og den anden bedrøvet, men så umærkeligt, at man ikke opdagede forskellen, medmindre man bevidst lyttede efter. Denne dæmpet følelsesmæssige klang, på virkede studenter i en glad eller lidt trist måde, efter at have hørt det indtalte. Til trods for at man prøvede på alle mulige måder at aflede deres bevidste opmærksomhed, stod ”bagvejen” vidtåben.

Den samme smitte sker med ansigtsudtryk, selv meget små subtile ansigtsudtryk, efterligner vi og bliver påvirket af. Poul Ekman, har  i mange år forsket i vores kommunikation med hinanden via ansigtsudtryk. De samme ansigtsudtryk som alle mennesker har uanset om vi er født og lever i Danmark eller i Amazonas. Blindfødte har de samme ansigtsudtryk, sam anses at vær gen arveligt.

På godt og ondt sender og modtager vi indre tilstande, det være sig latter og ømhed eller anspændthed og bitterhed, dette sker bedst når det er spontant samt når der ikke er en skjult hensigt som f.eks. et ønske om at indynde sig.

Spejlneuroner gør følelser smitsomme. Menneskehjerne rummer et utal af spejneuronsystemer, som bruges til at efterligne og aflæse hensigter og følelser. Socialt talent afhænger af spejlneuroner, at kunne fornemme hvad andre mennesker har til hensigt og hvorfor. Det rummer uvurderlig social information og gør os i stand til at være et skridt foran. Vi forstår andre, ikke gennem begrebsmæssige fornuftsargumenter, men ved at efterligne deres følelser, der går gennem ”bagvejen”.

Som mennesker har vi også strategiske træk der kan modvirke smitten, vi har mulighed for at nuancere vores reaktion fordi vores lidt langsommere præfontale cortex kan nuancere forståelsen af den følelsesmæssige smitte.

Positivitet smitter og har stor betydning for hvordan vi fungerer, på arbejdspladsen. Det er derfor det er så vigtigt med positivitet. 

 

Vi smitter, vores humør påvirker vores omgivelser. Forskning viser at vi bliver meget påvirket af de mennesker vi er sammen med. Så dit humør påvirker os andre. Hvad vil du smitte med, er det spørgsmål du skal stille dig selv. Se denne video hvor Tor Nørretranders fortæller om humør smitte.