Ros og anerkendelse

Værdsættelse, påskønnelse, er vigtigt for vores trivsel. At give ros og anerkendelse er vigtigt, men det skal gøres ægte og oprigtig, før det har effekt. Hvordan opfatter vi kommunikation, og hvordan skal ros og anerkendelse derfor gives! 

 

Ovenstående model viser hvilke elementer der vigtist for en troværdig kommunikation. Dit kropsprog, skal udvise at du mener det du siger, der skal være kongruent, overenstemmelse, imellem ord, tonefald og kropsprog.

 

Ros og anerkendelse skal gives individuelt.  bruger typologien enneagrammet som model for at tilpasse ros og anerkendelse, til den enkelte. Ofte falder vi i den grøft, at give ros og anerkendelse, som vi selv ønsker at modtage det. Ros og anerkendelse skal gives så den opfattes personligt, så du skal møde mennesket hvor det er. Enneagrammet viser dig hvad der virker på den enkelte type, og din ros og anerkendelse vil, nå dybere og have langt støre effekt.

 

Som eksempel på hvordan ros og anerkendelse kan virke, "Dejligt du møder frisk og glad på arbejde" for nogle typer ville et sådan udsagn give dem energi, lyst og arbejdsglæde. For andre typer ville det virke nedladende, selvfølgeligt, demotiverende eller "hvad er du ude på". Så det er væsentligt at du tilpasser hele din kommunikation på den person, du skal ros og anerkende.

 

Du kan rose og anerkende, for hændelser i fortid, nutid og fremtid.

Du kan rose for, personlig egenskab, arbejdets indsats, kollega støtte og hjælp, videns deling.

Kan du ikke finde noget af rose en person for, er det ikke personen det er noget galt med! Husk al ros og anerkendelse skal gives oprigtig, ærligt, kongruent og individuelt, før det virker.

 

Effekten af ægte, oprigtig og individuel ros og anerkendelse, er fantatisk og kan måles på trivsel og arbejdsglæde, samt på bundlinjen. For nogle mennesker og typer, kan det være svært at give ros og anerkendelse, for andre svært at modtage, men det kan læres. I trivseslforums kurser, træner vi ros og anerkendelse!