Hvordan har lederne indenfor ældreområdet det?

 

Hver anden leder får ikke anerkendelse af deres chef!
De trives mindre godt i jobbet end deres ansatte gør!
Hver tredje får overhovedet ikke anerkendelse for deres arbejde.
De skal være gode til besparelser, selv om det går ud over de ældre!


lederforum

Lederforum - fagforening for ledere i ældreområdet og konsulent firmaet Trivselsforum ApS, har i en trivsels og arbejdsmiljøundersøgelse undersøgt, hvordan ledere indenfor ældreområdet har det.

Lederne på ældreområdet

267 ledere har besvaret ud af 550 mulige, som svarere til en høj besvarelses procent på 49%

Vi spurgte dem om deres budget ansvarsområde.

De er sat til at have ansvaret for 4,3 milliarder, af vores fælles økonomi til at føre politikernes ønsker ud i livet. De er ledere for mere end 14 tusinde  medarbejdere.

Hvordan trives så disse 267 ledere, der har svaret på undersøgelsen og som har ansvaret for 4,3 milliarder af ældreområdets økonomi - faktisk chokerende lavt -  6,68 på en 10 skala. Lavere end de medarbejder de er leder for, som har en gennemsnitlig trivsel på mer end 7,8.

Med en så lav trivsel vil det gå ud over arbejdsindsatsen, men det er endnu være!

 

Mange ledere får ikke anerkendelse og det kan måles direkte i deres trivsel.

Hver anden leder får ikke anerkendelse fra deres overordnet.

1 ud af 3 leder får overhovedet ikke anerkendelse for deres arbejde.

Beregninger viser signifikante forskelle i ledernes trivsel, om de modtager eller ikke modtager anerkendelse for deres arbejde.

De 2 ud af 3 ledere der får anerkendelse for deres arbejde har en gennemsnitlig trivsel på 7,49

De ledere der ikke får anerkendelse, har en alarmerende lav trivsels på gennemsnitlig 5,18.

Disse ledere som ikke får ros og anerkendelse for deres arbejde trives så meget dårligere end deres kollegaer som modtager anerkendelse, selv om de har været i stillingen i mange år. 3 ud af 4 har haft leder jobbet i mere end 6 år.

På spørgsmålet om deres arbejdsindsats vil øges ved at blive anerkendt, svarer de ikke anerkendte ledere; hver anden ja til det vil øges og hver tredje ved ikke, 16% svarer nej.

Mange ledere skriver i spørgeskemaet, at man som leder ikke skal være afhængig af anerkendelse, men at det forventes, at man giver anerkendelse til sit eget personale.

Andre skriver:
”Jeg tror ikke i denne stilling jeg sidder i, at man får meget ros og anerkendelse for sit arbejde. Jeg opfatter rosen på den måde at når jeg ikke har hørt noget negativ må lederen over mig være tilfreds med min indsats.”

”Tror på, at anerkendelse giver energi. Som leder på mit niveau, giver jeg meget af mig selv i forhold til mine medarbejdere, men har også brug for selv at blive tanket op.”

”Vi forventes som mellemledere at anerkende, respektere og rose medarbejderne.
Men opfattelsen af, at kommunens værdier også indbefatter os og vores arbejdsmiljø som ledere er ikke eksisterende.”

  Medarbejder Leder der får anerkendelse Leder uden anerkendelse
Gennemsnits Trivsel 7,8 7,49 5,18

Hver anden leder får ikke ros og anerkendelse af deres chef.

Af de ledere der får ros og anerkendelse, er det 20%, der ikke får det af deres overordnede leder.
Så 128 ledere - 52% får anerkendelse fra deres leder.
og 119 ledere - 48% får ikke anerkendelse fra deres leder. 

Tre ud af 5 ledere får ikke ros og anerkendelse fra deres sideordnet leder kollegaer.

Af de ledere der får ros og anerkendelse, er det 38 %, der ikke får det af deres sideordnet leder kollegaer.
Så 101 ledere - 59% får ikke anerkendelse fra deres deres sideordnet leder kollegaer.
og 146 ledere - 41% får anerkendelse fra deres leder sideordnet leder kollegaer.  

Trivselsforum udtaler

Trivselsforum, som har stort kendskab til ældreområdet udtaler.
Skal 2 ting der påvirker trivslen fremhæves er det
1.  At arbejdet giver mening  
2.  At man modtager anerkendelse for sit arbejde.
Med flere tusinde respondenter, der har fået spørgsmålet, hvordan trives du målt på en 10 skala, ser vi grupper kan have forskellige gennemsnit, - et gab på 1, ser vi som meget stort gab.
I denne undersøgelse, ser vi et gab på 2,31, fra 7,49 til 5,18, det største gab vi har set i de 10 år vi har brugt metoden, det overaskede os i Trivselsforum mest. Målt i procent er der en stigning på trivslen på 45%, fra ingen anerkendelse til anerkendelse. Derfor var det også vigtigt at få svarene gennem analyseret, så det ikke blot var en statistisk tilfældighed. Derfor kan vi sige med disse undersøgelse at dette er signifikant, og at dette resultat sandsynligvis ville være der samme om vi spurgte alle leder indenfor ældre området i Danmark. 

Undersøgelsen understreger det tydeligt.
I så stor grad ved undlade at bruge et de mest effektive ledelses redskab, ros og anerkendelse, må det kunne aflæses i resultaterne.
Konsekvensen af ledernes markant dårligere trivsel, kan med stor sandsynlighed også aflæses i medarbejdernes trivsel, beboerne/borgernes trivsel, samt ressource forbruget.
Undersøgelsens resultater kan med stor sandsynlighed overføres til andre områder inden for den kommunale verden.

9 ud af 10 plejehjems ledere har oplevet besparelser

Lederforum og Trivselsforum har spurgt ledere af plejehjem og hjemmepleje, om de har oplevet besparelser på deres område. 9 ud af ti har oplevet besparelser.

7 ud af 10 ledere siger at besparelserne giver ringere service til de ældre.

Kun 2 ud af 10 ledere siger, at det ikke har givet ringere service til de ældre. Men 7 ud af 10 ledere oplever at det giver ringere service for de ældre.

Lederne bliver spurgt om de har kommentarer til besparelserne og udtaler i undersøgelsen:

”Selvfølgelig har det en konsekvens, men det er vores ansvar at sørge for at lave de prioriteringer der gør mindst ondt og sådan at borgeren ikke oplever serviceforringelser.”

”Det er svært at opretholde arbejdsglæde og inspiration, både for mig selv og mine medarbejdere.”

”Vi er nået dertil hvor det ikke er så sjovt længere, også nået dertil hvor jeg må overveje om jeg kan blive ved at stå for kvaliteten.”

”Det er frygteligt at agere i som leder. At man hvert år skal opsige medarbejdere, jeg har opsagt 14 inden for de sidste 2 år. Det bliver sværere og sværere at være leder, jeg er begyndt at overveje om jeg skal gå, da jeg har haft stress.”

 

Vil du se flere data om undersøgelsen, samt ovenstående, som en pdf fil hent her