Sygefravær er arveligt!

Jo mere sygefravær forældrene har haft, desto mere sygefravær vil børnene have i deres voksenliv. Så sygefravær er arveligt. Det modsatte er også tilfældet, har forældrene haft lidt sygefravær, vil børnene have mindre sygefravær.

Denne konstatering er på baggrund af en svensk undersøgelse af sygefravær mellem generationerne, undersøgt af ISF.

 

Jo mere forældre var sygefraværende i opvæksten, jo større sandsynlighed er der for at børnene har et omfattende sygefravær som voksen. Dette er uanset erhverv, uddannelsesniveau, bolig, kommune og andre sociale faktorer. Hvis moderen har en høj fraværsprocent, er der risiko for, at datteren har også et omfattende sygefravær næsten dobbelt så høj, som hvis moderen ikke havde sygefravær. Det viser, at sygefravær i voksenlivet kan være påvirket i opvæksten. Døtre er mere påvirket af deres mødre end sønner.

 

I gennemsnit overførere forældre, trods alt kun en lille del af det samlede sygefravær: en dag med sygefravær af forældrene betyder et gennemsnit på 0,05 til 0,07 mere sygefravær for deres børn. For børn af forældre, der har et omfattende sygefravær, er det stadig et anseligt sygefraværsdage.

- Det højeste gennemsnitlige sygefravær har døtre af mødre, der havde et sygefravær på mindst seks måneder. Disse døtre har 20 sygefraværs dage mere end døtre af mødre, der ikke havde sygefravær i løbet af den undersøgte periode.

Resultaterne fra undersøgelsen viserat der sker overførsel af sygefraværsdage mellem generationerne, uanset i hvilket periode og hvilke grupper der observeres.
Det kræver dog yderligere undersøgelser for at forstå årsagerne til overførsel af sygefravær, og hvordan det kan påvirkes, fortæller det svenske ISF i rapporten, Sjukfrånvaro över generationer, fra oktober 2014.

 

Hele rapporten kan hentes ved at klikke her

 

Trivselsforum mener at hvis der er en sammenhæng mellem generationer og deres sygefravær, giver det endnu bedre mening at Trivselsforum har så stor succes med at mindske sygefraværet, på danske arbejdspladser.

 

Trivselsforum arbejder med at udvikle den enkelte medarbejder, og der er kun igennem den proces at man kan bryde, det arvelige miljø. Så endnu mere begrundelse for at Trivselsforums metoder virker. At arbejde med personlig medarbejder udvikling kræver stor indlevelse og kompetence. Trivselsforums resultater, viser at det har og kan vi.

 

Trivselsforum taget afsæt i de muligheder der er for udvikling af den enkelte, der er ikke fokus på sygefraværet, men derimod på det vi vil opnå, vi italesætter målet, begejstrede engagerede medarbejder giver trivsel og arbejdsglæde, styrker den enkelte og virksomhedens bundlinje.